Auteursrecht

De op Evendit.nl gepubliceerde artikelen en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.  

Persoonlijk gebruik zonder enige verdere verspreiding is toegestaan. Elk ander gebruik van artikelen of gedeelten daarvan is strafbaar, met uitzondering van het overnemen van de vetgedrukte inleiding van een artikel inclusief een link naar de rest van het artikel. 

Onder ander gebruik wordt in deze context onder meer verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van enige inhoud van evendit.nl op websites, forums, in databases of andere elektronische media en systemen van welke aard dan ook.

Dit verbod geldt zowel voor vermenigvuldiging of weergave van gedeeltelijke of complete pagina’s.

Neem voor het vragen van toestemming voor het gebruik van een artikel of deel daarvan contact op met de redactie van evendit.nl via redactie punt evendit apenstaart xs4all punt nl.