Categorieën
Onderwijs

Dossier school en leerlingen

Het dossier onderwijs en leerlingen (in opbouw) maakt samen met  het dossier online cursussen (MOOC) deel uit van de reeks artikelen over onderwijs en cursussen.

In dit dossier komen te zijner tijd uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan specifieke problemen van leerlingen op school en mogelijke oplossingen daarvoor. Of aan beroepskeuzemogelijkheden.

Op dit moment bevat het dossier onderwijs en leerlingen de volgende artikelen:

Boek 'Jij kan beter: als je kind een onderpresteerder is; geschreven door Tessa Kieboom
Jij kan beter: al je kind een onderpresteerder is (bol.com)
  • Wat zijn de oorzaken van onderpresteren op school? Hoe weet je dat je kind op school onderpresteert? Waardoor wordt dat veroorzaakt? Wat heeft de thuissituatie daarmee te maken? En wat de schoolsituatie? Hoe zit het eigenlijk met de persoonlijkheid van het kind? Maar vooral ook: wat zijn concrete oplossingen?
  • Slechte schoolprestaties en de persoon van het kind. Een van de factoren voor onvoldoende prestaties op school heeft te maken met het het kind zelf. Denk aan een kind dat: liever met vrienden speelt, dan dat het studeert, dat liever voor de tv hangt dan dat het zijn huiswerk maakt, dat weinig zelfvertrouwen heeft, of dat gelooft dat ‘je best doen’ niet meetelt, dat last heeft van leerstoornissen, dat ongemotiveerd is voor schoolprestaties in het algemeen, dat geen belangstelling voor bepaalde leerstof heeft of dat kampt met zwakke studievaardigheden of… dat hoogbegaafd is.
  • Onderpresteren door de situatie op school en daarbuiten. Als onderpresteren samenhangt met een negatieve situatie op school en de directe omgeving daarvan, zijn daarvoor meestal de volgende factoren aan te wijzen: Het kind let niet op omdat het door drukke klasgenootjes wordt afgeleid, de lessen op school zijn saai en weinig inspirerend, de leerstijlen van het kind en de manier van lesgeven van de leraar sluiten niet op elkaar aan, het klikt niet tussen het kind en de leraar of het kind vertoeft in een sociale omgeving die leergierigheid als ‘streberig’ bestempelt.
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen. dyslexie, adhd, add, beelddenken, hoogbegaafd en hsp.; geschreven door Agnes Oosterveen-Hess
Ik leer anders: werkboek voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen (bol.com)
  • Slechte cijfers halen op school door de thuissituatie De meest voorkomende oorzaken van slechte schoolprestaties door de situatie thuis hebben te maken met spanningen thuis, overbelasting van het kind door mantelzorg of een bijbaan, te weinig communicatie van ouders in de richting van het kind over het belang van goede schoolprestaties of ouders die te zware druk op het kind leggen om te presteren.

In bovenstaande artikelen lees je dus over de verschillende oorzaken van het slecht presteren op school door normaal intelligente leerlingen. Daar vind je voor de geconstateerde problemen ook een aantal mogelijke oplossingen.