Over evendit.nl en disclaimer

Alle artikelen op deze website zijn zorgvuldig samengesteld en door de redactie van evendit.nl gecontroleerd. Het primaire doel van deze website is het verstrekken van betrouwbare en begrijpelijke informatie die nauw aansluit op de behoeften van gebruikers.

De informatie in deze artikelen is uitsluitend informatief van aard. Evendit.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Het is mogelijk dat de op deze site gevonden informatie niet altijd geheel volledig, juist, compleet of nog steeds actueel is.

Voor de inhoud van websites van derden waarnaar op evendit.nl links zijn gemaakt, is evendit.nl op geen enkele manier aansprakelijk. Externe links zijn slechts bedoeld om gebruikers op het spoor te zetten van informatie die voor hen mogelijk interessant is.

Voor contact over de inhoud van deze site kun je mailen naar de redactie van evendit via redactie punt evendit apenstaart xs4all punt nl>. Ter voorkoming van spam is dit adres niet aanklikbaar gemaakt.